ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δ.Σ.του συλλόγου Ανασφάλιστων-Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δ.Σ.του συλλόγου Ανασφάλιστων-Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ

 

 

Ο Σύλλογος μας , από της ιδρύσεως του μέχρι σήμερα , αγωνίζεται για την επιβίωση των μελών του , για όλους εκείνους που δεν μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους και έχουν οφειλές παλαιότερες και νέες , διατηρώντας ακόμη , ή έχοντας κλείσεις τις επιχειρήσεις τους.

 

Ο σύλλογος μας στο πλαίσιο της λειτουργίας του, μεταξύ άλλων ενεργειών, ενημερώνει και τα μέλη του , παρέχοντας έγκυρες πληροφορίες , νομικές κ.α., από συνεργαζόμενους , κατά καιρούς , δικηγόρους, επίσης, προχωράει και σε ολοκληρωμένες νομικές ενέργειες , με την κατάθεση δικογράφων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

 

Δυστυχώς, όπως πολλοί γνωρίζετε, η προσπάθεια μας να κατατεθεί ομαδική προσφυγή, την οποία είχε αναλάβει ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ελευθέριος Στεργίου απέτυχε παταγωδώς λόγω ενεργειών και παραλείψεων που αφορούν αποκλειστικά το πρόσωπο του ως άνω δικηγόρου αυτού.

 

Ο συγκεκριμένος αφού καθυστέρησε την κατάθεση των δικογράφων για χρονικό διάστημα περίπου έξι μηνών και ενώ του προσκομίστηκαν από τα μέλη μας τα απαιτούμενα έγγραφα καθώς και προκαταβολές χρημάτων , χωρίς καμία εξήγηση δεν κατέθεσε κανένα δικόγραφο και μέχρι σήμερα , παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας , δεν έχει επιστρέψει έγγραφα και χρηματικά ποσά, έχει δε, κλείσει το γραφείο του και δεν μπορεί κανένας να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του, κυριολεκτικά έχει εξαφανιστεί.

 

Ο Σύλλογος μας , αποσκοπώντας στην προστασία των μελών του έχει αρχίσει τις νομικές ενέργειες εναντίον του, έχει κοινοποιήσει εξώδικη όχληση με την οποία αιτείται την επιστροφή των χρηματικών ποσών και των εγγράφων, έχει ξεκινήσει διαδικασία καταγγελίας στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και εντός του μήνα θα κατατεθεί εναντίον του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έγκληση για απιστία, υπεξαίρεση και απάτη. Ως προς την διαδικασία της ομαδικής νομικής ενέργειας η δικηγόρος του Συλλόγου κ. Αικατερίνη Χατζηπέτρου θα αναλάβει να καταθέσει ομαδική αγωγή που θα αφορά την διαγραφή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης . Το κόστος για τον κάθε συμμετέχοντα θα είναι 100 Ε .

 

Για τα μέλη μας που είχαν συμμετάσχει στην ατελέσφορη ομαδική προσφυγή και έχουν ήδη πληρώσει , θα συμμετάσχουν στην ομαδική αγωγή χωρίς να καταβάλλουν επιπλέον ποσό μέχρι συμπληρώσεως του ποσού των 100 Ε (εάν κάποιος είχε πληρώσει στον κ. Στεργίου 100 Ε ή παραπάνω ποσό δεν θα ξαναπληρώσει, εάν είχε καταβάλλει 50 Ε θα πληρώσει άλλα 50 Ε ώστε να συμπληρωθεί το ποσό των 100Ε και θα συμμετάσχει στην αγωγή).

 

Η ομαδική αγωγή θα κατατεθεί , εφόσον συμπληρωθούν τουλάχιστον 40 μέλη, τόσοι είχαν συμμετάσχει περίπου και στην ομαδική προσφυγή . Είναι πολύ σημαντικό να πιέσουμε όλοι και με τον δικαστικό αυτό τρόπο ώστε να διαγραφούν οι παράνομες χρεώσεις που αφορούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη , που δεν μας χορηγήθηκε καθώς και οι τόκοι και οι προσαυξήσεις που αφορούν την δαπάνη αυτή.

 

Η δικηγόρος του Συλλόγου Αικατερίνη Χατζηπέτρου θα παρευρίσκεταικάθε Τετάρτη ώρες 11πμ έως 13:00 στα γραφεία του Συλλόγου μας για οποιεσδήποτε περαιτέρω νομικές πληροφορίες και συμβουλές.

 

Από το Δ.Σ. για τα μέλη του συλλόγου ανασφάλιστων-ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ

ΚΕΑΟ: Τα δικαιολογητικά για τη ρύθμιση των 120 δόσεων εντός εξωδικαστικού συμβιβασμού

Ενημερωτικό σημείωμα για τo πώς μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα ταμεία άνω των 20.000 ευρώ στα πλαίσια του εξωδικαστικού συμβιβασμού εξέδωσε το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Σημειώνεται ότι οι σχετικές αιτήσεις γίνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα εξής:

1. Κατάλογος όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του.

2. Πλήρης περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

3. Πλήρη στοιχεία για κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

4) Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

5. Στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.

6. Κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

7. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

8. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

9. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

10. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται σχετική υποχρέωση υποβολής.

11. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους.

12. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.

13. Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

14. Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

15. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

16. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.

17. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

18. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

19. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

20. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο.

21. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες

Πηγη : https://thesseconomy.gr

Τα κριτήρια υπαγωγής στις 120 δόσεις για οφειλές στα Ταμεία

 

Την υπουργική απόφαση για τα κριτήρια της ρύθμισης οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπέγραψαν σήμερα η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου και ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος.

Η ρύθμιση αφορά:
- Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
- Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που δημιουργήθηκαν τις 31/12/2016 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 31/12/2018, ηλεκτρονικά προς το Κ.Ε.Α.Ο.

Για την αξιολόγηση του εισοδήματος του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.

Τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση είναι:

• Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

• Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ

Για ρύθμιση οφειλών 3.000 – 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Πέραν της δυνατότητας εξόφλησης των οφειλών, στη ρύθμιση προβλέπεται ακόμη ότι:

 • Δεν θα υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
 • Θα χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
 • Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη.

Πηγή : kathimerini.gr

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ: ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ.

Γράφει η δικηγόρος Αναστασία Χρ. Μήλιου*

 

Τις τελευταίες εβδομάδες, το ΚΕΑΟ του ΙΚΑ, οι ΔΟΥ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες στέλνουν με απλό ταχυδρομείο στους οφειλέτες τους, έγγραφο που ονομάζουν «ατομική ειδοποίηση οφειλών». Το έγγραφο αυτό φαίνεται σαν μια απλή ειδοποίηση του δημοσίου που καλεί τον οφειλέτη εντός 20 ημερών από την παραλαβή του, να ρυθμίσει σε 12 μηνιαίες δόσεις την οφειλή του, διαφορετικά θα ξεκινήσει η αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη του χρέους.
Στο έγγραφο αυτό δεν γίνεται πουθενά αναφορά για τα ένδικα βοηθήματα και την προθεσμία άσκησής τους από τον οφειλέτη, όπως σε όλα τα υπόλοιπα έγγραφα του δημοσίου.
Τι είναι όμως το έγγραφο αυτό και τι νομικές συνέπειες έχει η μη προσβολή του από τον οφειλέτη;
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ΚΕΔΕ, η ατομική ειδοποίηση οφειλών αποτελεί έγκυρο τίτλο εκτελεστό, και σηματοδοτεί την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη της οφειλής δηλαδή της κατάσχεσης κινητών, δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, εσόδων εις χείρας τρίτου ή και πλειστηριασμού ακινήτου.

Ατομικές ειδοποιήσεις λαμβάνουν οι εργοδότες που έχουν πρόστιμα από αδήλωτη εργασία, οι ασφαλισμένοι που έχουν εισπράξει αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις, επιδόματα κ.α., οφειλέτες ΦΠΑ και άλλων οφειλών στην εφορία κ.τ.λ.

Δεν έχει σημασία αν έχει ασκηθεί ή όχι ένσταση ή αίτηση θεραπείας. Ακόμα και στην περίπτωση που έχει ασκηθεί ένσταση ενώπιον της αρμόδια διοικητικής επιτροπής, το ΚΕΑΟ στέλνει τις ατομικές ειδοποιήσεις. Δηλαδή το δημόσιο επιδιώκει την είσπραξη των οφειλών προτού κριθεί αν επί της ουσίας η οφειλή είναι νόμιμη ή όχι.

Οι υπάλληλοι του ΚΕΑΟ υποστηρίζουν και καλούν τους οφειλέτες να ρυθμίσουν την οφειλή τους ακόμα κι αν έχουν κάνει ένσταση, με το επιχείρημα, ότι αν οι οφειλέτες δικαιωθούν θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους από το Δημόσιο ( ;;;).

Η ρύθμιση, ειδικά στα μεγάλα ποσά, είναι εντελώς εξωπραγματική και ανέφικτη. Παρ’ όλα αυτά, ο οφειλέτης δεν έχει επιλογή παρά να ρυθμίσει καθώς απειλείται με τις συνέπειες της αναγκαστικής εκτέλεσης και επιπλέον το οφειλόμενο ποσό επιβαρύνεται με τόκους και προσαυξήσεις κάθε μήνα.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια εκβιαστική τακτική του δημοσίου, εντελώς αντισυνταγματική, καθώς παραβαίνει κάθε αίσθημα δικαίου και προστασίας του πολίτη, παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές δικαίου, παρακάμπτει το δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων και δίκαιης δίκης.

Πώς λοιπόν μπορεί να αντιδράσει ο οφειλέτης σε αυτή την περίπτωση; Υπάρχει άμυνα ή είναι αναγκασμένος να υποκύψει στον ωμό εκβιασμό του δημοσίου, υπό την απειλή της κατάσχεσης ή του πλειστηριασμού της περιουσίας του;

Ο οφειλέτης μπορεί να αμυνθεί κατά της ατομικής ειδοποίησης και της επικείμενης αναγκαστικής εκτέλεσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα δραστηριοποιηθεί άμεσα.
Κατά της ατομικής ειδοποίησης ο νόμος προβλέπει ότι μπορεί να ασκηθεί το ένδικο μέσο της ανακοπής. Με την ανακοπή προσβάλλεται ο τίτλος της αναγκαστικής εκτέλεσης δηλαδή η ατομική ειδοποίηση κι αν έχει ασκηθεί και ένσταση η οποία δεν έχει συζητηθεί τότε μπορεί να προβληθούν και λόγοι επί της ουσίας της οφειλής.
Δηλαδή αν έχει υποβληθεί ένσταση και δεν έχει συζητηθεί ακόμα, ή και προσφυγή που επίσης δεν έχει συζητηθεί, και πάλι θα πρέπει να ασκηθεί ανακοπή για να διακόψει την αναγκαστική εκτέλεση. Και μάλιστα δεν είναι η ανακοπή αυτή που θα διακόψει την εκτέλεση, αλλά η αναστολή που θα ασκηθεί επ’αυτής.
Δηλαδή το πρώτο βήμα είναι η άσκηση της ανακοπής κατά της ατομικής ειδοποίησης και επί της ανακοπής ασκούμε υποχρεωτικά και αίτηση αναστολής, η οποία αν γίνει δεκτή, διακόπτει την αναγκαστική εκτέλεση μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση της ανακοπής.

Η ανακοπή ασκείται σε προθεσμία 20 ημερών από την παραλαβή της ατομικής ειδοποίησης και η αναστολή εντός 3 ημέρων από την άσκηση της ανακοπής. Ο νόμος δεν ορίζει ρητά ποια είναι η προθεσμία άσκησης της ανακοπής και θεωρείται ότι η προθεσμία αυτή λήγει με την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης. Πρακτικά όμως για να είμαστε σίγουροι ότι η ανακοπή μας θα είναι εμπρόθεσμη, καλό είναι να ασκείται όσον το δυνατόν συντομότερα και δη μέσα στην 20ήμερη προθεσμία που τάσσεται για την ρύθμιση.

Σημειώστε δε ότι η αναστολή εκδικάζεται άμεσα, ενώ η ανακοπή δικάζεται μετά από 3-4 χρόνια.

Θα αναρωτούνται αρκετοί αν αξίζει τον κόπο να μπει κάποιος σε αυτήν την διαδικασία, αντί να πάει να πληρώσει την οφειλή με την ρύθμιση.
Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με ένα ναι ή όχι σε αυτή την ερώτηση. Θα θέσω όμως 2-3 σημεία υπ’όψιν ώστε ο καθένας να κρίνει αν αξίζει τον κόπο.
Το ΚΕΑΟ όπως και οι άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ποντάρουν στο γεγονός ότι από τις 10 ατομικές ειδοποιήσεις που θα σταλούν, οι 2 ή οι 3 θα ψάξουν περαιτέρω με δικηγόρο πώς θα αμυνθούν. Από τους υπόλοιπους δύο θα πάνε απευθείας να ρυθμίσουν και οι άλλοι είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω φόβου θα αδιαφορήσουν, θα το πετάξουν, θα το ξεχάσουν κ.τ.λ. Άρα το κράτος θα έχει πετύχει 2 ρυθμίσεις και στους υπόλοιπους που θα χρεώνει προσαυξήσεις και τόκους, θα αυξήσει το οφειλόμενο ποσό σε διόλου ευκαταφρόνητο ύψος και εν συνεχεία θα προσπαθήσει μέσω της εκτέλεσης είτε να τσιμπήσει χρήματα από λογαριασμούς, μισθούς ή συντάξεις, ή θα εκβιάσει πλειστηριασμούς και πάλι θα τσιμπήσει νέα ρύθμιση ή καταβολή. Εν τω μεταξύ αυτοί θα έχουν χάσει και οποιαδήποτε προθεσμία να αμυνθούν δικαστικώς και να σταματήσουν την σε βάρος τους εκτέλεση, οπότε θα βρεθούν προ τετελεσμένων γεγονότων.
Από την άλλη μεριά, οι δύο αυτοί που θα έχουν ασκήσει την ανακοπή, έχουν πιθανότητες να διαγραφεί τελείως η οφειλή τους. Και τούτο διότι, αν πρόκειται για αχρεωστήτως καταβληθέντα υπάρχει πάγια νομολογία των δικαστηρίων, που ορίζει κάποιες προϋποθέσεις που καθιστούν την καταβολή τους νόμιμη. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται, οπότε η αναζήτηση της οφειλής είναι παράνομη και καταχρηστική και το δικαστήριο κρίνει ότι ο ασφαλισμένος δεν οφείλει να καταβάλει τίποτα.
Κάτι παρόμοιο ισχύει και με τα πρόστιμα του ΣΕΠΕ ή του ΦΠΑ. Οι αποφάσεις πρέπει να πληρούν τα τυπικά στοιχεία που προβλέπει ο νόμος, να είναι αιτιολογημένες, να έχει τηρηθεί η αρχή της προηγούμενης ακρόασης κ.τ.λ. Μία καλά στοιχειοθετημένη ανακοπή μπορεί να απαλλάξει τον οφειλέτη από το πρόστιμο ή από ένα μεγάλο τμήμα αυτού. Σημειωτέον δε ότι όταν συζητηθεί μετά από 3-4 χρόνια, μπορεί να ισχύουν άλλες διατάξεις, ευνοϊκότερες, των οποίων θα μπορεί να γίνει επίκληση.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε δικηγόρο, για να δείτε πώς μπορείτε να κινηθείτε και τι σας συμφέρει να πράξετε, προκειμένου να μην χάσετε τα δικαιώματά σας.

Πηγή : https://oaee2015.wordpress.com

Μύθοι και αλήθειες για τις 120 δόσεις σε Εφορία-ταμεία

 

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται εδώ και βδομάδες η υπουργική απόφαση που θα δίνει τη δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να ρυθμίζουν τις οφειλές τους σε έως 120 δόσεις προς Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία. Ο δικηγόρος- διαμεσολαβητής και συντονιστής του ν.4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων Δημήτρης Μπούκας απαντά σε 10 σχετικά ερωτήματα:

 

 • Θα μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό που υπάρχει ήδη για τις επιχειρήσεις;

Κατ’αρχήν πρέπει να πούμε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 21 του ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, τους παρέχεται η δυνατότητα να ζητήσουν προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ανάλογες ρυθμίσεις με αυτές που μπορούν να τύχουν οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στον εξωδικαστικό. Άρα, με αίτησή τους θα ζητούν να μπουν σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών τους.

 

 • Ποιους αφορά λοιπόν;

Αφορά αυταπασχολούμενους που ήταν ασφαλισμένοι στον τέως ΟΑΕΕ (π.χ. έμποροι, αυτοκινητιστές κά) και στο τέως ΕΤΑΑ (δηλαδή, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κά)

 

 • Ποιες οφειλές θα μπορούν να ρυθμιστούν;

Στο κομμάτι των οφειλών ισχύει ότι προβλέπεται και στο νόμο του εξωδικαστικού, δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Το σημαντικό, το οποίο βεβαίως αναμένουμε να δούμε και στη σχετική υπουργική απόφαση, είναι ότι σε αυτές τις οφειλές εντάσσονται και οι εισφορές των ασφαλισμένων στο τέως ΕΤΑΑ δηλαδή, γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών για το έτος 2016, παρά το γεγονός ότι έχει δοθεί παράταση καταβολής τους μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2017.

 

 • Τι ισχύει για τις οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά;

Αυτές οι οφειλές θα πρέπει είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ρυθμιστεί με κάποιο τρόπο. Επομένως, είναι αναγκαίο για όποιον ενδιαφέρεται να ενταχθεί, να γνωρίζει πώς πρέπει να έχει «τακτοποιήσει» τις οφειλές του τρέχοντος έτους. Εξάλλου, υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή «έναντι» καταβολής μέσω του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής ΕΦΚΑ.

 

 • Σε πόσες δόσεις μπορεί να γίνει αποπληρωμή των χρεών;

Για οφειλές έως 3.000 ευρώ θα δίνεται η δυνατότητα έως 36 δόσεων και για οφειλές από 3.001 ευρώ και έως 20.000 μπορούν να υπάρξουν έως και 120 δόσεις. Το κρίσιμο που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η επιλογή των δόσεων δε θα γίνεται από τον οφειλέτη αλλά θα προκύπτει από τον υπολογισμό συγκεκριμένων κριτηρίων.

 

 • Ποιοι είναι λοιπόν οι παράγοντες που θα καθορίσουν τον υπολογισμό των δόσεων;

4 είναι οι βασικοί παράγοντες που θα λαμβάνονται υπόψη: 1) το ατομικό καθαρό δηλωτέο εισόδημα του οφειλέτη, 2) οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειάς του όπως αυτές προκύπτουν από το σχετικό πίνακα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 3) οι τυχόν καταθέσεις του και 4) η ύπαρξη ή μη ακίνητης περιουσίας

 

 • Πώς θα υπολογίζεται η μηνιαία δόση και το πλήθος των δόσεων;

Με βάση τα παραπάνω, η μηνιαία δόση θα προκύπτει από τη διαφορά του ατομικού μηνίαιου καθαρού δηλωτέου εισοδήματος και των μηνιαίων ευλόγων δαπανών διαβίωσης. Το κατώτατο ποσό δόσης θα είναι τα 50 ευρώ.

 

 • Τι θα ισχύσει για καταθέσεις και ακίνητη περιουσία;

Σχετικά με τις καταθέσεις, γίνεται προσπάθεια να εξαιρεθούν τα μικρά ποσά που θα υπάρχουν στους λογαριασμούς των οφειλετών και τα οποία ως επί το πλείστον αντιστοιχούν στην κάλυψη των στοιχειωδών μηνιαίων υποχρεώσεων και αναγκών των οφειλέτων. Για μεγαλύτερα ποσά καταθέσεων, ένα σημαντικό μέρος θα διατίθεται για την αποπληρωμή της οφειλής ούτως ώστε να υπολογίζεται εκ νέου το ποσό της οφειλής που θα μπαίνει σε δόσεις.

Αναφορικά με την ακίνητη περιουσία, θα λαμβάνεται υπόψη η εμπορική της αξία στον υπολογισμό των δόσεων και από εκεί και πέρα θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του οφειλέτη να αποφασίσει αν θα πουλήσει προκειμένου να αποπληρώσει ή αν στο τέλος των δόσεων συνεχίζει να υφίσταται η οφειλή, οπότε τότε θα υπάρξει κατάσχεση του ακινήτου του.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι μια πρώτη εικόνα και περιμένουμε να δούμε τις τελικές διατυπώσεις.

 

 • Τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν θα επαρκούν οι δόσεις για την ολική αποπληρωμή της οφειλής;

Το μείζον στοιχείο είναι η ύπαρξη ή μη ακίνητης περιουσίας καθώς στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο περιουσιακό στοιχείο για κατάσχεση θα υπάρχει «κούρεμα» της οφειλής. Σε αντίθετη περίπτωση, θα οδηγούμαστε σε διαδικασίες κατάσχεσης.

 

 • Πότε θα χάνεται η ρύθμιση;

Θα ισχύει ότι και για τις τρέχουσες ρυθμίσεις, δηλαδή αν δεν υπάρξει εμπρόθεσμη καταβολή της δόσης ή δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα οι τρέχουσες μηνιαίες εισφορές, θα χάνεται η ρύθμιση. Ωστόσο, θεωρώ πώς το αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει να οδηγηθεί σε μια πιο ελαστική πρόβλεψη, ανάλογη αυτής που υπάρχει στον εξωδικαστικό μηχανισμό και συγκεκριμένα στο άρθρο 14 παρ.6 α, όπου για να χαθεί η ρύθμιση πρέπει να υπάρξει μη καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε 3 δόσεις. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο, καθώς καθημερινά γινόμαστε δέκτες πολλών περιπτώσεων που οφειλέτες χάνουν υπάρχουσες ρυθμίσεις επειδή δεν πληρώθηκε μια δόση τους. Μάλιστα, πολλές φορές αυτό δε γίνεται με δική τους υπαιτιότητα αλλά από πράξεις και παραλείψεις που σχετίζονται με τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.

Ο κ. Δημήτρης Μπούκας είναι δικηγόρος, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, συντονιστής του Ν. 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Πηγή : http://www.matrix24.gr

Υποκατηγορίες

2018  Anasfalistoi   globbers joomla templates